Privacyverklaring

Deel 1 – Wat doen we met uw informatie?

Wanneer u iets koopt in onze winkel, als onderdeel van het aankoop- en verkoopproces, verzamelen wij de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt, zoals uw naam, adres en e-mailadres.

Wanneer u onze winkel doorzoekt, ontvangen we ook automatisch het internetprotocoladres (IP-adres) van uw computer om ons informatie te verstrekken die ons helpt meer te weten te komen over uw browser en besturingssysteem.

E-mailmarketing: met uw toestemming kunnen we u e-mails sturen over onze winkel, nieuwe producten en andere updates.

Deel 2 – Toestemming

Hoe krijg je mijn toestemming?

Wanneer u ons persoonlijke gegevens verstrekt om een ​​transactie te voltooien, uw creditcard verifieert, een bestelling plaatst, een levering regelt of een aankoop retourneert, impliceren wij dat u instemt met het verzamelen en gebruiken van het alleen voor die specifieke reden.

Als we om een ​​secundaire reden, zoals marketing, om uw persoonlijke gegevens vragen, zullen wij u rechtstreeks om uw uitdrukkelijke toestemming vragen of u de mogelijkheid bieden om nee te zeggen. 
Hoe trek ik mijn toestemming in?

Als u zich na uw aanmeldingsprocedure heeft bedacht, kunt u uw toestemming intrekken om contact met u op te nemen voor het verder verzamelen, gebruiken of openbaar maken van uw informatie, op elk gewenst moment door contact met ons op te nemen via [email protected]

Deel 3 – Openbaarmaking

We kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken als we wettelijk verplicht zijn om dit te doen of als u onze Servicevoorwaarden schendt. 
Betaling: 
Alle rechtstreekse betalingsgateways houden zich aan de standaarden die zijn vastgesteld door PCI-DSS zoals beheerd door de PCI Security Standards Council, een gezamenlijke inspanning van merken zoals Visa, MasterCard, American Express en Discover.

PCI-DSS-vereisten helpen bij het veilig omgaan met creditcardinformatie door onze winkel en zijn serviceproviders.

Afdeling 4 – Diensten van derden

In het algemeen zullen de door ons gebruikte externe leveranciers uw informatie alleen verzamelen, gebruiken en openbaar maken voor zover nodig om hen in staat te stellen de diensten te verlenen die zij ons leveren.

Bepaalde externe serviceproviders, zoals betalingsgateways en andere verwerkers van betalingstransacties, hanteren echter hun eigen privacybeleid met betrekking tot de informatie die we hen moeten verstrekken voor uw aankoopgerelateerde transacties.

Voor deze providers raden wij u aan hun privacybeleid te lezen, zodat u begrijpt op welke manier uw persoonlijke informatie door deze aanbieders wordt behandeld.

Houd er vooral rekening mee dat bepaalde providers zich kunnen bevinden in of faciliteiten hebben die zich in een ander rechtsgebied bevinden dan u of ons. Dus als u ervoor kiest om door te gaan met een transactie waarbij de diensten van een externe dienstverlener betrokken zijn, kan uw informatie worden onderworpen aan de wetten van de jurisdictie (s) waarin die dienstverlener of zijn faciliteiten zich bevinden.

Als u zich bijvoorbeeld in Canada bevindt en uw transactie wordt verwerkt door een betalingsgateway in de Verenigde Staten, kunnen uw persoonlijke gegevens die bij het voltooien van die transactie zijn gebruikt, onder de Amerikaanse wetgeving vallen, waaronder de Patriot Act.

Zodra u de website van onze winkel verlaat of wordt omgeleid naar een website of applicatie van een derde partij, wordt u niet langer beheerst door dit privacybeleid of de Servicevoorwaarden van onze website.

Deel 5 – Beveiliging

Om uw persoonlijke informatie te beschermen, nemen wij redelijke voorzorgsmaatregelen en volgen wij best practices uit de branche om ervoor te zorgen dat deze niet op ongepaste wijze worden verloren, misbruikt, geopend, bekendgemaakt, gewijzigd of vernietigd.

Als u ons uw creditcardgegevens verstrekt, wordt de informatie gecodeerd met SSL-technologie (Secure Socket Layer) en opgeslagen met een AES-256-codering. Hoewel geen enkele verzendingsmethode via internet of elektronische opslag 100% veilig is, volgen we alle PCI-DSS-vereisten en implementeren we aanvullende algemeen aanvaarde industriestandaarden.

Deel 6 – Leeftijd van toestemming

Door deze site te gebruiken, verklaart u dat u in uw staat of provincie ten minste meerderjarig bent en dat u ons toestemming hebt gegeven om een ​​van uw minderjarige afhankelijke personen toestemming te geven om deze site te gebruiken.

Deel 7 – Advertenties

Onze Diensten kunnen advertenties voor producten en services van derden bevatten. Om je relevante en interessante advertenties van derden te laten zien, zullen wij en onze advertentiepartners informatie over jou gebruiken. Een voorbeeld van dit soort informatie kan zijn wanneer je een product van een bepaalde website hebt gekocht of een specifieke term hebt ingevoerd in een zoekmachine. Je kunt je hiervoor afmelden, maar dit betekent niet dat je geen advertenties meer zult ontvangen, alleen dat de advertenties die je ontvangt minder relevant zijn voor je interesses.

Deel 8 – Wijzigingen in dit privacybeleid

We behouden ons het recht voor dit privacybeleid op elk gewenst moment te wijzigen, dus bekijk het regelmatig. Wijzigingen en verduidelijkingen worden onmiddellijk van kracht na plaatsing op de website. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen in dit beleid, zullen we u hier op de hoogte brengen dat het is bijgewerkt, zodat u weet welke informatie wij verzamelen, hoe we het gebruiken en onder welke omstandigheden, als die er zijn, die wij gebruiken en / of openbaar maken het.Deel 8 – Wijzigingen in dit privacybeleid

We behouden ons het recht voor dit privacybeleid op elk gewenst moment te wijzigen, dus bekijk het regelmatig. Wijzigingen en verduidelijkingen worden onmiddellijk van kracht na plaatsing op de website. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen in dit beleid, zullen we u hier op de hoogte brengen dat het is bijgewerkt, zodat u weet welke informatie wij verzamelen, hoe we het gebruiken en onder welke omstandigheden, als die er zijn, die wij gebruiken en / of openbaar maken het.

Als onze winkel wordt gekocht of samengevoegd met een ander bedrijf, kan uw informatie worden overgedragen aan de nieuwe eigenaren, zodat we producten aan u kunnen blijven verkopen.

Vragen en contactinformatie

Als u wilt: toegang tot, corrigeren, wijzigen of verwijderen van persoonlijke gegevens die we over u hebben, een klacht registreren of eenvoudigweg meer informatie willen, neem dan contact op met onze Privacy Compliance Officer via [email protected]